منو

تلفن واحد فروش: 54759098 031
khojastecarpet@yahoo.com: ایمیل

شکیبا

گالری 1200 شانه

شکیبا

شکیبا


فرش,گالری 1200 شانه

1200
3600
ماشین HCI بلژیک
8
3*4, 2*3, 2.5*3.5,
سرمه ای,
سرمه ایی,